Två nya Medborgarråd planeras för att tackla lokala förvaltningsutmaningar

Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet har planer på att organisera två lokala medborgarråd under hösten 2024. Dessa råd, som är en del av forskningsprogrammet Landpaths finansierat av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, är avsedda att utforska och ge rekommendationer om styrnings- och förvaltningsutmaningar i Voxnadalen (Alfta) och Nämdö skärgård (Värmdö kommun).


Medborgarråden, även kända som medborgarberedning eller medborgarjury, representerar en form av Deliberative Mini-Publics (DMP), en metod för att samla en representativ grupp av medborgare för att överlägga om specifika frågor. Dessa forum är designade för att främja öppna, inkluderande, och välinformerade diskussioner, där deltagarna har möjlighet att reflektera, lyssna och lära av varandra samt från experter och intressenter.


Varje medborgarråd siktar på att engagera mellan 22 till 30 deltagare, som väljs ut genom ett slumpmässigt och stratifierat urvalsförfarande för att säkerställa representation från olika delar av befolkningen. Processen, som kännetecknas av sin strävan efter mångfald och inklusion, är tänkt att spegla den svenska befolkningens bredd.


De två dagar långa medborgarråden, som planeras att äga rum någon gång mellan oktober och november 2024, kommer att fokusera på att sammanställa rekommendationer till lokala organisationer och kommuner om hur landskapen bör förvaltas framöver. Deltagarna kommer att erhålla ersättning för sitt engagemang, vilket understryker vikten av medborgarnas bidrag i denna process.


Projektet leds av ett konsortium av svenska universitet, inklusive Uppsala universitet, Stockholms universitet, Södertörns universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilket borgar för en vetenskapligt grundad och välorganiserad process.


Initiativet med medborgarråden i Sverige är ett lovande steg mot att integrera mer deliberativa former av demokrati i det offentliga beslutsfattandet. Genom att ge medborgarna möjligheten att direkt engagera sig i viktiga lokala frågor, hoppas organisatörerna kunna skapa mer inkluderande och hållbara lösningar för framtiden.

Mer information om Landpaths: https://www.geo.uu.se/research/natural-resources-sustainable-development/ongoing-research/landpaths/

17 april 2024
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet