Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet

I mars 2024 tar Sverige ett stort kliv mot klimatförändring genom att lansera sitt första nationella medborgarråd om klimatet. Denna banbrytande händelse, en del av FAIRTRANS forskningsprogram, är en del av Sveriges ansträngningar att uppfylla Parisavtalets mål.


Detta unika initiativ kommer att inkludera 50 slumpmässigt utvalda medborgare som speglar den svenska befolkningens mångfald. Deltagarna kommer att samlas för att diskutera och föreslå klimatpolitiska åtgärder under en åtta dagar lång process. Med deltagande av forskare från Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer detta medborgarråd att erbjuda en plattform för att granska vetenskapliga fakta och utforska hållbara lösningar för klimatet.


Den övergripande målsättningen är att bidra med konkreta förslag för att hjälpa Sverige att uppfylla sina klimatmål. Detta historiska steg i svensk klimatpolitik representerar en viktig rörelse mot inkluderande och deltagarbaserad beslutsfattning, där medborgarnas röster spelar en central roll i formandet av en hållbar framtid.


För ytterligare information, besök Fairtrans och Stockholm Resilience Centre.

Micke Ströberg 16 januari 2024
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
EU-kommissionen uppmanar till stärkt medborgarinflytande i politiken