Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar en guide till delaktighet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nyligen publicerat en omfattande guide med titeln "Delaktighetstrappan". Dokumentet presenterar flera modeller för att mäta och förstå delaktighet i demokratiska processer.

SKR:s Delaktighetstrappa är en av de modeller som presenteras. Den är enkel att förstå och använda, vilket gör den till ett utmärkt verktyg för att mäta graden av delaktighet i olika processer.

En annan modell som presenteras är Arnsteins delaktighetsstege. Denna modell, som skapades av Sherry Arnstein 1969, har tre övergripande kategorier: Ickedeltagande, Symboliskt deltagande och Medborgarmakt. Modellen används för att analysera delaktighetsprocesser och deras faktiska effekter.

Europarådets matris för samverkan med civilsamhället är en annan modell som presenteras i dokumentet. Denna modell har fyra steg som går från låg till hög medverkan för civilsamhället. Modellen synliggör vilket inflytande ideella organisationer kan ges i den politiska beslutsprocessen i olika sammanhang.

Harts Delaktighetsstege för ungas inflytande är en annan modell som presenteras. Denna modell är specifikt inriktad på att förstå nivån på barn och ungas inflytande. Modellen har åtta steg som innebär mer makt och inflytande ju högre upp man kommer.

Slutligen presenteras Demokratikuben, en modell skapad av Archon Fung. Denna modell är mer komplex än de andra och ger en mer fullständig och sammansatt bild av en process. Modellen har tre olika axlar som graderar en process baserat på vilket inflytande deltagarna har, vem som deltar och hur kommunikationen sker i processen.

SKR:s guide till delaktighet är ett viktigt verktyg för alla som är intresserade av att förstå och förbättra delaktigheten i demokratiska processer. Genom att använda dessa modeller kan vi skapa mer inkluderande och effektiva processer som ger alla medborgare möjlighet att delta och påverka.

För att läsa mer om dessa modeller och hur de kan användas, ladda ner SKR:s guide till delaktighet här.

24 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Ny handbok undersöker medborgarförsamlingar som lovande demokratiskt verktyg