OpenAI:s initiativ visar hur AI kan underlätta medborgarförsamlingar

OpenAI, det framstående AI-forskningsinstitutet bakom ChatGPT, har nyligen lanserat ett globalt initiativ som visar hur artificiell intelligens (AI) kan vara en kraftfull resurs för att underlätta och demokratisera processen för medborgarförsamlingar. Genom att använda AI i detta sammanhang, kan vi i vissa fall övervinna några av de största hindren för, och argumenten mot, medborgarförsamlingar - kostnad, komplexitet och behovet av fysiska möten och utbildade facilitatorer.

I maj 2023 lanserade OpenAI en global tävling för att utveckla nya regler för AI-system genom en demokratiskt process med följande motivering:

"AI kommer att ha betydande och långtgående ekonomiska och samhälleliga effekter. Tekniken formar individers liv, hur vi interagerar med varandra och hur samhället som helhet utvecklas. Vi anser att beslut om hur AI beter sig bör formas av mångfaldiga perspektiv som speglar det allmänna intresset.
Lagar kodar värderingar och normer för att reglera beteende. Bortom en juridisk ram behöver AI, precis som samhället, mer intrikata och anpassningsbara riktlinjer för sitt beteende. Ingen enskild individ, företag eller ens land bör diktatera dessa beslut."

Tävlingen uppmanar individer, team och organisationer att utveckla koncept för en "demokratisk process som kan svara på frågor om vilka regler AI-system bör följa". OpenAI beskriver den demokratiska processen som en mekanism där "en bred grupp av människor utbyter åsikter, engagerar sig i överläggande diskussioner och till slut bestämmer sig för ett resultat genom en transparent beslutsprocess".

Som exempel nämner OpenAI crowd-sourcing-modeller som Wikipedia, Twitter Community Notes, MetaGov, pol.is och andra som förebilder att följa. OpenAI uppmuntrar teamen att vara innovativa och att basera sig på kända metoder samt att föreslå helt nya tillvägagångssätt.
Ansökningsrådgivningskommittén består av Colin Megill, Medgrundare av pol.is, Hélène Landemore, Professor i statsvetenskap vid Yale och Aviv Ovadya, Berkman Klein Center.

Genom att använda AI för att underlätta överläggande diskussioner och beslutsprocesser, kan vi minska resurskraven, göra processen mer tillgänglig för ett bredare utbud av deltagare och säkerställa att resultaten är transparenta och ansvarsfulla. Det är också ett spännande exempel på hur AI kan användas för att främja deliberativa processer, som är en central del av medborgarförsamlingar.

OpenAI samarbetar även med Collective Intelligence Project (CIP), som utvecklar crowd-sourcing-governance-modeller för framväxande teknologier som generativ AI. CIP har skapat vad de kallar "Alignment Assemblies", samarbeten för att utveckla människocentrerad AI. Dessa "Alignment Assemblies" kan ses som en form av digitala medborgarförsamlingar, där AI används för att underlätta processen och säkerställa att resultaten är i linje med allmänhetens intressen och värderingar.

Sådan teknologi kan potentiellt erbjuda en kostnadseffektiv och skalbar lösning för att genomföra medborgarförsamlingar. Genom att använda AI för att samla in, analysera och förstå åsikter från ett stort antal individer, kan vi få en mer komplett och balanserad bild av samhällets åsikter och behov. Detta kan hjälpa till att informera policybeslut, förbättra produkter och tjänster, och i slutändan skapa mer demokratiska och inkluderande samhällen.

Se mer om tävlingen och Open AI:s initiativ här.
Läs mer om The Collective Intelligence Project här.

31 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Forskare kartlägger fördelarna med deliberativ demokrati