Ny omfattande guide för medborgarförsamlingar publicerad av DemocracyNext

DemocracyNext, ett ideellt och opartiskt forsknings- och aktionsinstitut, har i dagarna lanserat en omfattande guide för att hjälpa institutioner, organisationer och enskilda medborgare att förstå och organisera medborgarförsamlingar. Guiden, kallad "Assembling an Assembly Guide", är en oumbärlig resurs för alla som är intresserade av att stärka sina förespråkandeinsatser för deliberativ demokrati.


En Trestegsguide

"Assembling an Assembly Guide" är uppdelad i tre huvudsektioner:


Före församlingen: Detaljerar designprocessen som förbereder för deliberation.

Under församlingen: Beskriver hur en medborgarförsamling utvecklas "i rummet".

Efter församlingen: Utforskar vad som händer efter att församlingen har levererat sina rekommendationer.

Varje sektion är fylld med konkreta råd, från hur man väljer och definierar en fråga, till att sätta budget och tidslinje, och vilka personer som bör involveras.


OECD:s Goda Praxisprinciper

Guiden är förberedd av de personer som utvecklade OECD:s verktygslåda för deliberativ demokrati och innehåller OECD:s goda praxisprinciper för att köra en högkvalitativ församling.


Resurser för Fördjupning

Guiden innehåller en diger lista med resurser för de som vill fördjupa sig i ämnet.

Dessa resurser är tillgängliga i olika format, inklusive PDF, XLSX och DOCX, och täcker allt från budgetering och tidsplanering till sortering och utvärdering.


Den som står i begrepp att anordna en medborgarförsamling ska absolut använda sig av denna guide.


Se mer på: https://assemblyguide.demnext.org/

Micke Ströberg 8 september 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Främja Deliberativ Demokrati i Sverige: Delta i FIDE:s Autumn School 2023