Ny handbok undersöker medborgarförsamlingar som lovande demokratiskt verktyg

En ny handbok, "De Gruyter Handbook of Citizens' Assemblies", har släppts av De Gruyters förlag och erbjuder en omfattande undersökning av medborgarförsamlingar som en lovande institutionell lösning för att möta utmaningarna inom representativa demokratier. Med bidrag från 43 forskare och professorer erbjuder denna handbok en djupgående analys av medborgarförsamlingar och deras potential att främja medborgarinvolvering och deliberativt beslutsfattande.

Krisande demokrati och uppkomsten av medborgarförsamlingar

Representativa demokratier står inför allvarliga utmaningar, såsom en känsla av avstånd mellan medborgare och deras valda representanter, minskad valdeltagande och polarisering. I ljuset av dessa problem söker många lösningar för att förbättra demokratin och främja medborgarinvolvering i politiska beslut. En alltmer populär lösning är inrättandet av medborgarförsamlingar, där en inkluderande grupp medborgare samlas för att diskutera och påverka offentliga frågor.

"Deliberative wave" och internationella implementeringar

De senaste åren har medborgarförsamlingar spridits över hela världen och fått stor politisk betydelse. Från den franska klimatkonventionen till Europeiska kommissionens storskaliga medborgarförsamling om framtiden för Europeiska unionen, har dessa institutioner spelat en avgörande roll i att främja medborgarinvolvering och samla in röster från olika samhällsgrupper. Genom att erbjuda balanserad information och strukturerade deliberationsprocesser har medborgarförsamlingar blivit ett kraftfullt verktyg för att samla och återspegla medborgarnas åsikter om viktiga samhällsfrågor.

"De Gruyter Handbook of Citizens' Assemblies" - En djupgående undersökning av medborgarförsamlingar

För att belysa betydelsen och potentialen hos medborgarförsamlingar har De Gruyters förlag släppt en ny handbok som tar upp ämnet. "De Gruyter Handbook of Citizens' Assemblies" erbjuder en omfattande analys av medborgarförsamlingar från ett globalt perspektiv och undersöker deras principer, designfunktioner och effektivitet. Med bidrag från 43 forskare och professorer inom området ger handboken en djup insikt i medborgarförsamlingar som demokratiska verktyg.

Denna banbrytande handbok går bortom den akademiska världen och riktar sig till en bredare publik som är intresserad av demokratins framtid och möjligheter.

Boken finns att ladda ner gratis här.

23 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Danmark tar fram ny modell för grön energi med hjälp av medborgarförsamlingar