Nobelstiftelsen organiserar deliberativ överläggning 25/5

Nobelprissamlingen om att motverka desinformation och bygga förtroende för vetenskapen (Nobel Prize Summit on Countering Misinformation and Building Trust in Science) kommer att äga rum den 24-26 maj. Under tre dagar kommer internationella experter och Nobelpristagare att undersöka spridningen av desinformation och osanning, dess påverkan på vetenskap och demokrati samt möjliga lösningar för att skapa hälsosammare informationsmiljöer. 

Samlingen, som arrangeras av National Academy of Sciences och Nobelstiftelsen, reflekterar allvaret med vilket problemet betraktas och behovet av åtgärder. Deltagarna kommer att diskutera ämnen som hälsorelaterad desinformation, globalt samarbete och ungdomsinitiativ för att främja pålitlig information. 

Dessutom kommer en demokratisk överläggningsövning att äga rum för att utforska metoder för att utveckla policyförslag som representerar medborgarnas åsikter. Målet med samlingen är att bekämpa desinformation, bygga förtroende och främja sanningen.

Anmäl dig här.

Diskussionerna anordnas av Stanford Deliberative Democracy Lab och kommer att genomföras i en demokratisk överläggning där deltagarna kommer att delta i virtuella grupper om cirka 10 personer. Innan överläggningen kommer deltagarna att genomföra en före-överläggning-undersökning (Deliberative Poll) för att samla in deras initiala åsikter och uppfattningar. Under överläggningarna kommer deltagarna att ha möjlighet att diskutera och utbyta tankar och idéer om policys relaterade till informationslandskapet.

Dessutom kommer det att finnas plenarsessioner där experter och beslutsfattare kommer att delta och ge sina insikter. Deltagarna kommer också att genomföra en efter-överläggning-undersökning för att utvärdera eventuella förändringar i deras åsikter och attityder efter diskussionerna.

Syftet med dessa diskussioner är att främja en välgrundad och resonemangsbaserad dialog där deltagarna kan uttrycka sina åsikter och tillsammans nå enighet eller förståelse för olika perspektiv. Genom att delta i dessa överläggningar får deltagarna möjlighet att lära sig mer om aktuella frågor och utveckla sin förståelse för olika policys som påverkar informationslandskapet.

Läs mer om Nobel Prize Summit 2023, Truth,trust and hope, här.


20 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
DemocracyNext: Reglera artificiell intelligens med kollektiv intelligens