Inkludering och medborgardeltagande

i Sveriges Kommuner och Regioner

En ny forskningsöversikt av Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent i Statsvetenskap vid Södertörns högskola, belyser hur deliberativa minipubliker kan bidra till att inkludera marginaliserade grupper i samhällsplanering och beslutsfattande.

Deliberativa minipubliker är en form av medborgardialog där ett slumpmässigt urval av befolkningen deltar i en deliberativ design. Deltagarna ges möjlighet att överväga olika argument baserat på deras meriter, snarare än på förutfattade meningar eller partisk information. Syftet med denna metod är att klargöra 'folkviljan' i en tid präglad av missinformation och propaganda.

Tahvilzadeh framhåller att inkludering inte följer per automatik av att arrangera deltagande styrformer. Det krävs en rad villkor och omständigheter för att marginaliserade grupper ska delta och ges tillfälle att lösa sina problem i olika forum för deltagande och deliberation.

Forskningen visar att deliberativa minipubliker har potential att bidra till mer inkluderande politiska processer och samhällen. De kan ge deltagarna större möjligheter att komma till insikt och ha respekt för andra perspektiv i sakfrågor än vad som i andra sammanhang är möjligt.

Tahvilzadeh betonar att trots allt fler och på många sätt ambitiösa initiativ för att inkludera nya grupper är resultaten på det stora hela tämligen blygsamma. Dessa insikter understryker vikten av att noggrant överväga hur vi definierar och inkluderar marginaliserade grupper i samhällsplanering och beslutsfattande.

Forskningen visar också att medborgardialoger kan spela en viktig roll i att främja inkludering och medborgardeltagande. Men det är tydligt att mer arbete behövs för att säkerställa att dessa processer verkligen reflekterar mångfalden och komplexiteten i våra samhällen.

Trots utmaningarna är Tahvilzadeh optimistisk om potentialen för deliberativa minipubliker att bidra till en mer inkluderande och demokratisk samhällsplanering och beslutsfattande. Han uppmanar till fortsatt forskning och experiment med dessa och andra former av medborgardialog för att bättre förstå hur vi kan skapa mer inkluderande och demokratiska samhällen.

Ladda ner rapporten här.

25 april 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Jürgen Habermas hedras med Johan Skytte-priset i statsvetenskap