Forskare kartlägger fördelarna med deliberativ demokrati

I en tid då demokratins framtid ständigt diskuteras, kommer en nyligen publicerad studie med tankeväckande insikter. Forskarna Brigitte Geissel, Ank Michels, Nanuli Silagadze, Jonas Schauman och Kimmo Grönlund har dykt djupt in i ämnet deltagande demokrati och presenterar sina resultat i en omfattande studie. Deras forskning, publicerad av den välrenommerade utgivaren Routledge, ger oss en bättre förståelse för hur olika former av demokrati kan påverka ett lands prestanda.

Studien visar att länder med starka deliberativa demokratier, liksom länder som kombinerar starka deliberativa och direkta demokratiska element, presterar bättre när det gäller social, system- och demokratisk prestanda. Med andra ord, länder där medborgarna är mer direkt involverade i politiska diskussioner och beslut tenderar att ha starkare samhällen, mer effektiva system och mer robusta demokratier.

För att komma fram till dessa slutsatser har forskarna analyserat data från 36 länder, främst OECD-länder, under perioden 1995 till 2019. De valde denna tidsperiod eftersom de flesta deliberativa och direkta demokratiska funktioner utvecklades under denna period.

Forskarna noterar att deras studie inte nödvändigtvis indikerar en enkelriktad effekt utan snarare en interaktion. Till exempel kan nivån av deliberation påverka nivån av korruption, men det kan lika gärna vara tvärtom. Med andra ord, det är en komplex relation där förbättringar inom ett område kan ha positiva effekter på andra.

Denna studie ger värdefull insikt i hur olika former av demokrati kan påverka ett lands prestanda på olika områden. Forskarna hoppas att deras arbete kommer att bidra till den pågående debatten om demokratiska innovationer och framtiden för demokrati. Med tanke på deras resultat är det tydligt att om vi vill ha demokratier med stark social, system- och demokratisk prestanda, bör vi fokusera på att stärka både offentlig deliberation och direkt demokrati. Dessa resultat ger hopp och inspiration för alla som tror på kraften i deliberativ demokrati.

Läs hela artikeln här.

26 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar en guide till delaktighet