EU-kommissionen uppmanar till stärkt medborgarinflytande i politiken

Nytt initiativ syftar till att stärka demokratin genom ökat deltagande från medborgare och civilsamhällesorganisationer


Europeiska Kommissionen har tagit ett steg framåt för att stärka demokratiska processer inom EU genom att utfärda en ny rekommendation som fokuserar på att främja engagemang och effektivt deltagande av medborgare och civilsamhällesorganisationer i offentlig politikutformning.


Denna rekommendation, som offentliggjordes den 12 december 2023, understryker vikten av att inkludera medborgarnas röst i politiska processer och skapa en säker och stödjande miljö för civilsamhällesorganisationer. Den betonar EU:s grundläggande värderingar såsom mänsklig värdighet, frihet, demokrati och rättsstatsprincipen och lyfter fram behovet av att beslut tas öppet och så nära medborgarna som möjligt.


Kommissionens rekommendation uppmanar medlemsstaterna att aktivt stödja deltagandet av medborgare och civilsamhällesorganisationer på alla nivåer - lokal, regional, nationell och europeisk. Vikten av att använda digital teknik i politiska processer och utveckla mediekompetens och digitala färdigheter framhävs också, för att stärka medborgarnas deltagande i online-politiska processer.


Ett viktigt fokus i rekommendationen är att uppmuntra innovativa former av medborgardeltagande, såsom online och personliga deliberativa och samproducerande processer. Detta inkluderar användningen av digitala plattformar och e-förvaltningsverktyg för att förbättra interaktionen mellan medborgare och regeringar.


För att garantera en säker och gynnsam miljö för civilsamhällets aktörer, uppmanar dokumentet medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda dessa organisationer från hot, kriminalisering, trakasserier och andra former av brottsliga handlingar. Det understryker också behovet av att tillhandahålla finansiella resurser för att möjliggöra ett effektivt deltagande i politiska processer.


Denna rekommendation är en del av ett större "Försvar av Demokrati Paket" från kommissionen, som inkluderar förslag för att öka transparensen och effektiviteten i Europaparlamentets valprocesser.


"Genom att främja och skydda medborgarnas och civilsamhällets engagemang i politikutformningen, tar vi ett viktigt steg mot att stärka demokratin i EU", säger Didier Reynders, kommissionsledamot.


Denna utveckling välkomnas av många som ett viktigt steg för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande i politiska beslutsprocesser, vilket är grundläggande för en levande och sund demokrati.


För mer information och detaljerad läsning, se det fullständiga dokumentet här.

Micke Ströberg 16 januari 2024
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Ny omfattande guide för medborgarförsamlingar publicerad av DemocracyNext