DemocracyNext: Reglera artificiell intelligens med kollektiv intelligens

DemocracyNext, en internationell organisation, utforskar potentialen för en ny global institution som syftar till att styra artificiell intelligens (AI) med kollektiv intelligens.

I en värld där artificiell intelligens (AI) snabbt utvecklas och påverkar vårt dagliga liv, uppstår frågor kring hur samhället bör hantera dessa förändringar. DemocracyNext tar sig an denna fråga genom att arbeta för en global institution som kan kontrollera utvecklingen och användandet av AI med kollektiv intelligens.

Denna nya institution, som fokuserar på processer som Medborgarförsamlingar, syftar till att engagera människor från alla samhällsskikt för att gemensamt forma och reglera AI-teknik. Genom demokratiska lotterier väljs representanter som deltar i övervägande processer för att hantera komplexiteten och hitta gemensamma lösningar.

DemocracyNext menar att dagens institutioner inte är rustade för att hantera de utmaningar som AI medför. Därför arbetar de för att skapa en inkluderande, demokratisk och övervägd plattform där människor från hela världen kan delta i beslut som rör AI:s utveckling och användning.

Organisationen har bildat en koalition av internationella kollegor inom deliberativ demokrati, experter på AI och styrning, media, organisatörer och opinionsbildare. Tillsammans strävar de efter att skapa en institution som påverkar AI att utvecklas och implementeras i enlighet med mänskliga värderingar och strävanden.

Initiativet från DemocracyNext kan ses som en möjlig lösning på de globala utmaningar som omger styrningen av AI. Genom att förena kollektiv intelligens med AI-teknik öppnas dörren för en mer demokratisk och jämlik framtid där människor från alla samhällsskikt har en röst i beslutsprocessen.

Se mer på https://demnext.org/ och prenumerera på deras nyhetsbrev för löpande uppdateringar


28 april 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Kraften hos oberoende tänkare
Att utforska den epistemiska betydelsen av samförstånd