Danmark tar fram ny modell för grön energi med hjälp av medborgarförsamlingar

Forskare vid Köpenhamns universitet arbetar på en ny modell för att öka medborgarnas engagemang i övergången till grön energi, med särskilt fokus på användningen av medborgarförsamlingar.

Det nya initiativet, som medfinansieras av Innovation Fund Denmark, syftar till att förhindra konflikter och lokalt motstånd som uppstår när stora anläggningar för produktion av grön energi byggs runt om i landet. Forskarna uppskattar att lokalt motstånd för närvarande stoppar 10-15 procent av gröna energiprojekt.

Ett centralt element i detta projekt är användningen av medborgarförsamlingar, som anses vara ett effektivt sätt att låta medborgare diskutera och väga lokala intressen och politiska problem. Denna modell har tidigare använts i andra politiska processer som rör klimatfrågor och kan vara nyckeln till att övervinna hinder för grön energi.

"Medborgare är inte maktlösa; lokala grupper kan använda sociala medier och sitt nätverk för att bekämpa ett givet projekt. Vårt mål är att identifiera det bästa sättet att underlätta positiv dialog mellan intressenter," säger docent och antropolog Simon Westergaard Lex, som leder projektet.

Westergaard Lex poängterar att projektet inte bara handlar om riskhantering. "Detta projekt syftar också till att stärka den demokratiska processen genom dialog med medborgare, lokala samhällen och den politiska nivån. Detta ger projektet ett demokratiskt perspektiv som förhoppningsvis kan leda till bättre lösningar," tillägger han.

Projektet, som löper från 2023 till 2026, har titeln "Den danska modellen för medborgarnas engagemang i övergången till förnybar energi" (DART) och har fått 7,5 miljoner DKK från Innovation Fund Denmark. Dessutom innefattar det forskare från institutionerna för statsvetenskap och juridik samt flera privata företag som arbetar med Power-to-X-projekt.

Genom att sammanföra medborgare, myndigheter och privata företag i konstruktiv dialog, hoppas DART-projektet skapa en modell för framtidens grön energiomställning som kan användas inte bara i Danmark, utan även globalt.

Läs mer om modellen här.

22 maj 2023
Dela detta inlägg
Taggar
Våra bloggar
Arkiv
Nobelstiftelsen organiserar deliberativ överläggning 25/5