Vår över hundra år gamla demokratiska struktur tampas med att hänga med i vårt dynamiska och snabbt föränderliga samhälle. 

Politiska diskussioner blir alltmer polariserade och det kan kännas som att väljarmakt övergår i vanmakt när systemet inte levererar som förväntat. 

Detta är ett problem vi inte kan vända ryggen till.

person standing near table

Medborgarförsamlingar erbjuder ett engagerande och framåtblickande alternativ till traditionell politik. 

Byggd på gamla traditioner men förfinad för nutiden är det är en plattform där samhällets mångfald återspeglas genom slumpmässigt utvalda grupper av medborgare.

Tillsammans kan vi bryta ned polariseringen och finna gemensamma lösningar på vår tids mest akuta problem.

Ditt stöd för denna process är inte bara välkommet - det är nyckeln till en mer inkluderande och effektiv demokrati.

people meeting in room

Nu är det dags att agera. Genom att stödja och engagera dig i medborgarförsamlingar kan du bidra till att skapa en mer inkluderande och rättvis demokratisk process.

Låt oss tillsammans skapa en framtid där samhällets mångfald återspeglas, politiska klyftor överbyggs och hållbara lösningar tas fram. 

Fortsätt att läsa på vår hemsida, följ våra uppdateringar och blogginlägg, och engagera dig i diskussionen i våra sociala medier. 

Gå med i vår gemenskap idag och gör din röst hörd.

woman in white shirt using smartphone

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.